Registrera privatkonto

Fyll i uppgifterna nedan och acceptera de allmänna villkoren för att skapa ditt konto.
Kontot aktiveras direkt och via SMS får du en pinkod för inloggning.Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, karlskrona.kommun@karlskrona.se

  •  
www.karlskrona.se